Informácie o portáli

Portál Diskriminacia.sk vytvára a administruje združenie Občan, demokracia a zodpovednosť, pričom spolupracuje s ďalšími mimovládnymi organizáciami, ktoré na Slovensku dlhodobo pôsobia v oblasti ochrany ľudských práv a antidiskriminácie.

Autorkami a autormi textov na tomto portáli sú odborníčky a odborníci z oblasti psychológie, práva, sociológie i ľudia priamo pracujúci s diskriminovanými osobami, či už v prostredí mimovládnych organizácií, verejných inštitúcií alebo súkromého sektora.

Jedným z cieľov, ktorý spája všetky autorky a autorov, je kvalitné, spravodlivé a nediskriminačné nastavenie slovenskej legislatívy, spoločenskej a právnej praxe a spoločenského povedomia, smerujúcich k efektívnemu odstraňovaniu predsudkov a individuálnych a štruktúrnych prejavov diskriminácie.

Na všetkých stránkach portálu Diskriminacia.sk sa snažíme používať rodovo citlivý jazyk, teda rozlíšenie ženského a mužského rodu. I keď sa v niektorých prípadoch, najmä kvôli potrebe prehľadnosti textu, na stránke objaví iba mužský alebo iba ženský rod, rozumieme pod ním osoby oboch rodov.

Viac informácií o portáli
 
Autorky obsahového zámeru a štruktúry portálu:
Šarlota Pufflerová, Janka Debrecéniová, Hana Fábry, Zuzana Fialová, Ľubica Trubíniová, Margaréta Vozáriková

Autorka dizajnu:
Táňa Zacharovská

Webmaster/ka:
Pavol Trgiňa, Ľubica Trubíniová, Margaréta Vozáriková
e-mail: info@diskriminacia.sk
 

Šarlota Pufflerová Janka Debrecéniová

 

Kontakt:

Občan, demokracia a zodpovednosť
29. augusta 38
811 09 Bratislava
tel.: 02-5292 0426
fax: 02-5292 5568
e-mail: oad@oad.sk
www.oad.sk
 

Spolupracujúce združenia:

 • Záujmové združenie žien ASPEKT
  www.aspekt.sk
 • Inštitút pre verejné otázky (IVO)
  www.ivo.sk
 • Poradňa pre občianske a ľudské práva
  www.poradna-prava.sk
 • PDCS Slovensko
  www.pdcs.sk
 • Nadácia Milana Šimečku
  www.nadaciamilanasimecku.sk
 • Ľudia proti rasizmu
  www.rasizmus.sk
 • Prvé lesbické združenie Museion
  www.lesba.sk
 • Národná rada občanov so zdravotným postihnutím
  www.nrozp.sk
 •