Výchova / Vzdelávanie

KOMENTÁR k antidiskriminačnému zákonu (dotlač)

Vychádza dotlač úspešnej odbornej publikácie J. Debrecéniovej

Získajte publikáciu v uvádzacej cene 23 €!

 
Bratislava, 30. 4. 2011 (ODZ) – V týchto dňoch vychádza dotlač úspešnej odbornej publikácie Antidiskriminačný zákon - Komentár [1], ktorej autorkou je právnička Janka Debrecéniová [2]. Podrobný komentár k antidiskriminačnému zákonu [3] je prvou – a zatiaľ jedinou – publikáciou svojho druhu na Slovensku. Autorka v ňom systematizuje teoretické poznatky slúžiace na výklad zákona a ponúka námety na jeho uplatnenie v praxi. Prvý náklad z roku 2008 sa pre veľký záujem rozdistribuoval krátko po vydaní. Keďže antidiskriminačný zákon sa od roku 2008 nezmenil, združenie Občan, demokracia a zodpovednosť vydalo dotlač tejto vysoko aktuálnej publikácie.

Komentár je možné získať za uvádzaciu cenu 23 €,
zatiaľ nie je v bežnej distribúcii na knižnom trhu.

VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE SENIORKY A SENIOROV - ľudské práva a diskriminácia

Občianska kontrola verejných inštitúcií

Združenie Občan, demokracia a zodpovednosť ponúka aktívnym seniorom a seniorkám možnosť zapojiť sa do spolupráce v programe, zameranom na občiansku participáciu a kontrolu v oblasti dodržiavania ľudských práv a diskriminácie. Cieľom programu je napomôcť ich včleneniu do aktuálneho diania v občianskej spoločnosti, súvisiaceho s ochranou ľudských práv a antidiskrimináciou.

Ponúkame Vám rozvoj komunikačných zručností, posilnenie právneho povedomia (napr. o práve na informácie, práve na súkromie a iných ľudských právach) a získanie vedomostí o fungovaní verejných inštitúcií či tvorbe verejných politík. Získate ich na troch tréningových stretnutiach zorganizovaných naším združením. Následne si ich budete môcť vyskúšať v praxi v aktivitách zameraných na občiansku kontrolu. Na stretnutiach budete môcť diskutovať so zaujímavými ľuďmi, vymieňať si skúsenosti a celkovo posilniť svoje občianske sebavedomie.
 

POZOR! - NEPREHLIADNITE:

Tretí tréning sa uskutoční 18. novembra od 9.00 h.

 

TRÉNING: Zapojte sa s nami do občianskej kontroly

Tréning pre študentky a študentov spojený s účasťou v občianskych aktivitách

Združenie Občan, demokracia a zodpovednosť hľadá aktívnych študentov a študentky pre svoj program, zameraný na občiansku kontrolu fungovania verejných inštitúcií v oblasti dodržiavania ľudských práv a prístupu k spravodlivosti.

Ponúkame Vám rozvoj komunikačných zručností, posilnenie právneho povedomia (napr. o práve na informácie, práve na súkromie a iných ľudských právach) a získanie vedomostí o fungovaní verejných inštitúcií či tvorbe verejných politík. Získate ich na špecializovaných tréningoch organizovaných naším združením v rozsahu 3 až 4 tréningových dní. Následne si ich budete môcť vyskúšať v praxi v aktivitách zameraných na občiansku kontrolu – či už v rámci činnosti nášho združenia, alebo aj vo svojej vlastnej organizácii, resp. činnosti.

POSILNITE SEBA AJ NÁS v občianskej kontrole verejných inštitúcií

Program pre seniorky a seniorov spojený so vzdelávaním

Združenie Občan, demokracia a zodpovednosť hľadá aktívnych seniorov a seniorky pre svoj program, zameraný na občiansku kontrolu fungovania verejných inštitúcií v oblasti dodržiavania ľudských práv a prístupu k spravodlivosti.

Mediálne desatoro korektného informovania o diskriminácii

Mediálne desatoro... predstavuje základné mediálne štandardy korektného informovania o diskriminácii vo forme 10 odporúčaní. Je to jeden z výsledkov projektu Viacúrovňové posilňovanie kapacít v oblasti antidiskriminácie v rámci aktivity Monitoring aktuálneho mediálneho prostredia vo vzťahu k (anti)diskriminačnej oblasti. Projekt v období od júna 2008 do decembra 2009 realizovalo združenie Občan, demokracia a zodpovednosť (ODZ, predtým Občan a demokracia). Ako praktický výstup projektovej aktivity združenie vydalo CD Monitoring médií v oblasti (anti)diskriminácie.