Médiá

16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách 2012

Košice, 1. 12. 2012 (Fenestra) - V týchto dňoch prebieha na Slovensku kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách 2012. Slovenské ženské mimovládne organizácie a tisíce organizácií na celom svete vyzývajú k zastaveniu násilia páchaného na ženách. Kampaň je pre všetkých príležitosťou prelomiť mlčanie a hovoriť o násilí páchanom na ženách. V roku 2011 sa priamo do jej aktivít zapojilo 6000 ľudí. Prostredníctvom sociálnej siete facebook sa informácie o kampani a jej aktivitách dostali k viac ako 140 000 tisícom ľudí.

Hrou Naruby chce divadlo NoMantinels dodať odvahu LGBTI ľuďom

Bratislava, 21. 11. 2012 (NoMantinels) - Novú inscenáciu Naruby predstaví divadelný súbor NoMantinels už v nedeľu 25. a v pondelok 26. novembra. Diváci a diváčky si hru môžu pozrieť v priestoroch bratislavského divadla Meteorit. Predstavenia sa začínajú o 19.00. Hra približuje, ako zasiahne do fungovania rodiny skutočnosť, keď má dieťa inú sexuálnu a citovú orientáciu. Autor hry Róbert Pakan sa inšpiroval pri písaní skutočnými príbehmi a viaceré pasáže sú autobiografické. „Postava matky v hre je sčasti mojou vlastnou mamou. Môj osobný coming out nebol a stále nie je pre ňu ľahký, čo je aj v hre vyobrazené,“ poodhalil autor.

Foto: Mili Vigerová Foto: Mili Vigerová

 

Výzva na predkladanie projektov v oblasti prevencie kriminality na rok 2013

Bratislava, 21. 11. 2012 (MV SR) - Rada vlády SR pre prevenciu kriminality zverejnila na internetovej stránke ministerstva vnútra výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality.

Európsky súd už tretíkrát za ostatný rok odsúdil Slovensko za násilné sterilizácie

Košice, 13. novembra 2012 (POĽP) - Poradňa pre občianske a ľudské práva víta dnešné rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva v prípade I. G. a ostatné proti Slovensku. Tento prípad bol podaný na Európsky súd ešte v roku 2004 troma sťažovateľkami, ktoré boli násilne sterilizované v Nemocnici s poliklinikou v Krompachoch. Ide celkovo o tretie rozhodnutie Európskeho súdu v prospech násilne sterilizovaných rómskych žien za ostatný rok. Poradňa vyzýva slovenskú vládu, aby už prestala zatvárať oči pred týmto závažným porušením ľudských práv, uznala svoju zodpovednosť a odškodnila všetky poškodené ženy.

ZBORNÍKY: Dáta o rovnosti a právne aspekty rovnakého zaobchádzania v slovenskej realite

„Vytvárať politiku rovnakých príležitostí bez monitoringu etnicity je ako zaviesť úspešný finančný manažment bez vedenia účtovníctva.“ [1]

Bratislava, 13. 11. 2012 (Progress 2012) - Vďaka intenzívnemu úsiliu členov a členiek platformy pre dáta o rovnosti a platformy právnych expertov vznikli zborníky Dáta o rovnosti v slovenskej realite a Právne aspekty rovnakého zaobchádzania v slovenskej realite. Zborníky sú výsledkom aktivít projektu Rovnaké zaobchádzanie v slovenskej realite – prekonávanie inštitucionálnych bariér v uplatňovaní princípu rovného zaobchádzania zvyšovaním potenciálu pre mainstreaming rovnosti. Zborníky vyšli v prvom vydaní v náklade 250 kusov.