Médiá

CVEK k pilierom prístupu k rómskym komunitám splnomocnenca vlády Petra Polláka

Bratislava, 18. 9. 2012 (CVEK) - Centrum pre výskum etnicity a kultúry znepokojuje tón a nastavenie politiky v predstavených pilieroch prístupu novovymenovaného Splnomocnenca pre rómske komunity Petra Polláka. Nesúhlasíme s princípmi, na ktorých sú tieto piliere postavené. Predostierajú verejnosti, že príslušníci rómskej menšiny sú ohrozením pre majoritu a utvrdzujú ju v tejto stereotypizujúcej a škodlivej predstave.

Piliere rómskej reformy nového splnomocnenca vlády Petra Polláka

Bratislava, 18. 9. 2012 (SME) - Poslanec OĽaNO Peter Pollák bude od októbra aj vládnym splnomocnencom pre rómske komunity. Igor Matovič s ministrom vnútra Robertom Kaliňákom zo Smeru a Pollákom v utorok predstavili desať základných pilierov, na ktoré sa chce nový splnomocnenec spoliehať pri riešení problémov s vylúčenými komunitami.

Týraným ženám treba veriť, tvrdia aktivisti

Bratislava, 17. 9. 2012 (Pravda) - Zákony, ktoré chránia týrané ženy, má Slovensko nastavené dobre. Problémom je ich aplikácia v praxi. Aktivisti, ktorí sa venujú ľudským právam, už dlhšie upozorňujú, že svoje myslenie by mali zmeniť policajti a začať týraným ženám veriť. Polícia je totiž zo štátnych inštitúcií jedným z prvých miest, kam sa žena v núdzi zvykne obrátiť.

Šarlota PUFFLEROVÁ o podpore demokracie

Bratislava, 16. 9. 2012 (EP) - Medzinárodný deň demokracie si každý rok pripomíname 15. septembra. Cieľom tohto dňa je poukázať na to, že podpora a ochrana demokracie je rovnako naliehavá dnes, ako kedykoľvek predtým. Predseda Európskeho parlamentu Martin Schulz pri tejto príležitosti pripomína, že "demokracia rozkvitá vďaka účasti ľudí a ohrozuje ju apatia, strach, netolerancia, a to v rovnakej miere ako hospodárske problémy. Demokraciu by sme nemali považovať za samozrejmosť." Medzinárodný deň demokracie vyhlásila OSN v roku 2007.

Verejná výzva: Nominácia do expertnej skupiny pre násilie na ženách a v rodinách

Bratislava, 5. 9. 2012 (ORRP) - Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny ako sekretariát expertnej skupiny vyhlasuje verejnú výzvu na nominácie členov a členiek za mimovládne organizácie a akademickú obec v zmysle navrhovaného štatútu expertnej skupiny pre násilie na ženách a v rodinách Rady vlády SR pre prevenciu kriminality. Počet obsadzovaných miest pre MVO a akademickú obec spolu je 5.