Médiá

Výbor OSN odporučil Slovensku riešiť vážne problémy v oblasti ľudských práv

Súčasťou právneho poriadku SR je Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach OSN (ďalej „pakt“). Ešte v roku 1976 ho ratifikovala ČSSR, Slovenská republika ho právne prevzala v r. 1993. Vo veciach, kde zabezpečuje väčší rozsah práv a slobôd, má prednosť pred našimi zákonmi. Na realizáciu ustanovení paktu v členských krajinách OSN dohliada Výbor pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva (ďalej „výbor“).

Podporovateľov registrovaných partnerstiev pribúda, odporcov ubúda

Bratislava, 14. 8. 2012 (Inakosť) - Občianske združenie Iniciatíva Inakosť realizovalo s podporou Rosa Luxemburg Foundation v júli 2012 prostredníctvom Agentúry FOCUS prieskum verejnej mienky na reprezentatívnej vzorke obyvateľstva SR - 1026 osôb. Rovnako, ako prieskumy z júna 2008 a septembra 2009, aj tento prieskum potvrdil, že verejná mienka je už v značnom rozsahu posunutá v prospech prijatia zákona o registrovanom partnerstve.

Obce a mestá sa môžu zapojiť do európskej iniciatívy

Bratislava, 13. 8. 2012 (SITA) - Obce a mestá sa môžu zúčastniť na iniciatíve Európsky týždeň miestnej demokracie, ktorý sa koná od 15. do 20. októbra pod záštitou Rady Európy. Na svojej internetovej stránke o tom informovalo Združenie miest a obcí Slovenska. Registrovať sa môžu mestá a obce, ktoré chcú zvýšiť angažovanosť obyvateľov na verejnom dianí. Zároveň sa tak môžu uchádzať o titul jedného z dvanástich "hviezdnych miest" Európy.

VÝZVA MV SR na predkladanie žiadostí o grant - Európsky fond pre návrat (RF)

Bratislava, 11. 8. 2012 (MV SR) - Dňa 8. augusta 2012 Ministerstvo vnútra SR ako Zodpovedný orgán všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o grant ref. číslo SK 2012 RF v súlade s ročným programom 2012 Európskeho fondu pre návrat (RF).