Publicistika

Aktívne starnutie 2012

Bibiána Pufflerová

Na prahu tretieho tisícročia čelí Európa doposiaľ nepoznanej demografickej zmene – významnému starnutiu populácie. Štatistiky dokazujú, že zloženie a štruktúra našej spoločnosti sa postupne prelína do čoraz početnejšej prevahy generácií starších ľudí vo veku nad 45 rokov. Súčasný populačný vývin bude mať v najbližších desaťročiach nielen celkový formujúci efekt na spoločnosť, ale i vážne dopady na ekonomickú situáciu. Napriek tomu ostávajú staršie generácie nedocenené, ba postupne sa stávajú neviditeľnými. Aj vo verejnom diskurze sa pozornosť sústreďuje na starších ľudí len v minimálnej miere. Navyše málokedy sa o nich uvažuje ako o aktívnych ľuďoch, ktorých znalosti a skúsenosti sú hodnotou samy osebe – nevieme ich však zatiaľ primerane zužitkovať ani si ich dostatočne vážiť. Predstavujú pritom ohromný sociálny kapitál a žiadna krajina si nemôže dovoliť ním plytvať.

Irena BIHARIOVÁ: Kotleba ani netuší, čo s Rómami. My áno

SME, 3. 10. 2012

Mimovládne organizácie sa tak sústredili na presviedčanie politikov, že zabudli na päť miliónov ľudí. Časť z nich teraz stojí v uliciach a požaduje riešenia, ktoré by škodili aj im.

Nie som hlasom celého mimovládneho sektora, a preto nemôžem hovoriť v mene všetkých ľudskoprávnych organizácií. Napriek tomu si trúfam subjektívne skonštatovať, že v niečom sme my, ľudskoprávni aktivisti, predsa len zlyhali: nedokázali sme vám – obyčajným ľuďom, stojacim mimo našich aktivít – dostatočne nahlas a zrozumiteľne tlmočiť naše riešenia.

Približne tristo žien ročne potratí pre násilie

Bratislava, 1. 10. 2012 (SME) - Stovky žien, ktoré každoročne potratia alebo idú na potrat, zažili fyzické alebo psychické násilie počas tehotenstva. Štatistiku včera zverejnilo Národné centrum zdravotníckych informácií. Odborníci predpokladajú, že počet tehotných žien vystavených násiliu, je ešte vyšší.

Chýba možnosť voľby

Bratislava, 1. 10. 2012 (SME) - Represívna cesta riešenia rómskej otázky, ktorú požadujú rôzne odtiene slovenských fašistov a populistov, ktorú čoraz viac podporuje slovenská spoločnosť a ktorú úmerne strachu postaviť sa (pomaly?) väčšinovému názoru preferujú aj zbabelejší politici (predpokladajme, že tu vôbec máme aj nejakých iných), má jednu zásadnú chybu, pre ktorú nebude fungovať a neprinesie očakávaný úžitok.

Peter MORVAY: Právo a pudy

SME, 29. 9. 2012

V prípade Rómov sa u nás naozaj často používa dvojaký meter. Lenže väčšinou v ich neprospech.

Jedno majú predseda SDKÚ Pavol Frešo a poslanec rovnakej strany Ľudovít Kaník s extrémistickým lídrom Mariánom Kotlebom spoločné. Boj proti čiernym stavbám je pre nich len príležitosťou priživiť sa na protirómskych náladách v spoločnosti.