Tlačové správy

16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách

Košice, 25. 11. 2012 (Fenestra) - Ľudskoprávne občianske združenie Fenestra sa v dňoch 25. novembra - 10. decembra zapája do celosvetovej kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách. Od jej vzniku v roku 1991 sa do nej zapojilo viac ako 4100 skupín zo 172 krajín sveta. Násilie páchané na ženách je závažný spoločenský problém, ktorý sa týka všetkých. Kampaň je príležitosťou prelomiť mlčanie a hovoriť o ňom. Všetci a všetky môžeme robiť mnoho aktívnych krokov, aby sme ochránili ženy a deti pred násilím. Prostredníctvom kampane môžeme vyjadriť svoj osobný postoj, podporiť samotnú kampaň, šíriť o nej informácie a tým znižovať toleranciu voči násiliu páchanému na ženách v našej spoločnosti.

Pozrite si: TELEVÍZIA UVÁDZA CYKLUS FILMOV O DISKRIMINÁCII

Bratislava, 7. 11. 2012 (Progress 2012) - V rámci projektu Rovnaké zaobchádzanie v slovenskej realite uvedie Dvojka RTVS každý piatok od 9. 11. 2012 o 18:45 cyklus publicisticko-dokumentárnych filmov Diskriminácia sa ma (do)týka.

Expertná platforma: Slovensko nemá spoľahlivé údaje o diskriminácii

Aktivity expertnej platformy pre dáta o rovnosti

Bratislava, 2. 11. 2012 (Progress 2012) - V rámci projektu Rovnaké zaobchádzanie v slovenskej realite pôsobí Platforma pre dáta o rovnosti (equality data). Realizuje súbor aktivít s názvom Analýza potrieb v oblasti zhromažďovania údajov v rámci monitoringu dodržiavania zásady rovného zaobchádzania a návrh opatrení na jeho zlepšenie a tak prispieva k lepšej implementácii antidiskriminačnej legislatívy.

Na Filmový festival inakosti prišlo takmer 3 000 divákov

Bratislava, 31. 10. 2012 (FFi) - Takmer 3 000 návštevníkov prišlo na filmy o LGBTI ľuďoch, diskusiu, divadelné predstavenie, párty a prednášky, ktoré boli súčasťou Filmového festivalu inakosti. Ružový balónik, cenu pre divácky najobľúbenejší film, získala americká snímka Albert Nobbs režiséra Rodriga Garcíu s famóznou Glenn Close v hlavnej úlohe. Dokopy bolo na FFi premietnutých 27 dlhometrážnych filmov a 6 krátkometrážnych filmov z 19 krajín. Dve snímky pochádzali od slovenského režiséra Róberta Švedu a jedna od slovenského režiséra Juraja Krasnohorského, obaja prišli filmy osobne uviesť.
 

Glenn Close vo filme Albert Nobbs (zdroj: FFi) Christian Fotsch (foto: FFi)

 

SYMPÓZIUM: Rovnaké zaobchádzanie v slovenskej realite

Realizačný tím projektu Progress 2012 Rovnosť v slovenskej realite pozýva na regionálne sympózium Rovnaké zaobchádzanie v slovenskej realite. Sympózium sa uskutoční 15. – 16. novembra 2012 (štvrtok - piatok) v hoteli Bôrik v Bratislave. Záštitu nad ním prevzal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Facilitovať budú Dušan Ondrušek a Karolína Miková (PDCS).