Tlačové správy

Slovensko-český ženský fond vyhlasuje otvorené grantové kolo

Slovensko-český ženský fond (SCWF) vyhlasuje v roku 2012 otvorené grantové kolo na podporu činnosti a aktivít ženských mimovládnych organizácií. SCWF poskytuje organizáciám možnosť získať grantovú podporu na základe filozofie, že ony samy poznajú vlastnú situáciu a vedia, ako čo najefektívnejšie nasmerovať udelené finančné prostriedky. Organizácie môžu požiadať o podporu určenú na realizáciu aktivít alebo na všeobecnú podporu vlastnej činnosti.

JESENNÁ ŠKOLA ANTIDISKRIMINÁCIE

Bratislava, 19. 10. 2012 (ODZ) - Združenie Občan, demokracia a zodpovednosť (ODZ) organizuje ďalšie zo zaujímavých interaktívnych podujatí - Jesennú školu antidiskriminácie. Netradičný vzdelávací tréning sa zameriava na odborný rast v oblasti ľudských práv a antidiskriminácie. Jeho absolventi a absolventky zvýšia aj svoj potenciál aktívne pomáhať diskriminovaným ľuďom.

Jesenná škola bude prebiehať prevažne formou zážitkového a interaktívneho vzdelávania. Zároveň poskytne možnosti zaujímavých stretnutí, výmeny skúseností a získavania praktických zručností v oblasti monitorovania (anti)diskriminácie. Umožní účastníkom a účastníčkam aktívne sa podieľať na aktivitách združenia ODZ, medziiným i monitoringu existujúcich verejných politík v oblasti predchádzania všetkým formám diskriminácie.

Šiesty ročník Filmového festivalu inakosti bude v Kine Lumière

Bratislava, 8. 10. 2012 (FFi) - Už šiesty ročník Filmového festivalu inakosti (FFi) bude od 25. do 28. októbra v dvoch sálach bratislavského Kina Lumière. Festival tradične prinesie filmy, ktoré sa zaoberajú témou LGBTI menšiny. Okrem filmových noviniek uvidia diváci aj diela zo zlatého fondu queer kinematografie. Popri množstve zahraničných snímok dostane priestor aj tvorba slovenských filmárov.
 

 

Vyhlásenie k zriadeniu Výboru pre práva LGBTI ľudí

Bratislava, 3. 10. 2012 (MVO) - Vláda SR dnes schválila zriadenie Výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb (ďalej len LGBTI) pri Rade vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej len Rada). „Na zriadenie tohto odborného a poradného orgánu sme vydali verejnú výzvu vláde 18. júna 2012 a vítame rýchle a jednoznačné naplnenie tejto výzvy vládou“ uviedla členka Rady Adriana Mesochoritisová z Možnosti voľby.

CVEK k pilierom prístupu k rómskym komunitám splnomocnenca vlády Petra Polláka

Bratislava, 18. 9. 2012 (CVEK) - Centrum pre výskum etnicity a kultúry znepokojuje tón a nastavenie politiky v predstavených pilieroch prístupu novovymenovaného Splnomocnenca pre rómske komunity Petra Polláka. Nesúhlasíme s princípmi, na ktorých sú tieto piliere postavené. Predostierajú verejnosti, že príslušníci rómskej menšiny sú ohrozením pre majoritu a utvrdzujú ju v tejto stereotypizujúcej a škodlivej predstave.