Tlačové správy

Otvorený list predstaviteľom štátu k stupňujúcemu sa napätiu a násilnému konaniu voči Rómom

Otvorený list predstaviteľom štátu k stupňujúcemu sa napätiu a násilnému konaniu voči Rómom a reakciám verejnosti ako alarmujúcemu prejavu etnickej neznášanlivosti v kontexte posledných udalostí v Hurbanove

Rómsky inštitút, Centrum pre výskum etnicity a kultúry a Slovenský inštitút pre mediáciu v súvislosti s útokom na rómsku rodinu v Hurbanove žiadajú prezidenta SR, Vládu SR, Národnú radu SR a orgány verejnej správy, aby:

1. okamžite odsúdili etnickú (národnostnú) neznášanlivosť, ktorá sa prejavila v súvislosti s touto tragédiou,
2. zdržali sa prijímania represívnych protirómskych opatrení a
3. prijali proaktívne opatrenia na elimináciu narastajúcej neznášanlivosti voči Rómom,
4. dohliadli na dôkladné prešetrenie motív útoku na rómsku rodinu v Hurbanove.

Európsky súd odškodnil ďalšiu násilne sterilizovanú rómsku ženu

Košice, 13. 6. 2012 (POĽP) - Poradňa pre občianske a ľudské práva víta rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva v prípade N. B. proti Slovensku, v ktorom Európsky súd odškodnil ďalšiu násilne sterilizovanú rómsku ženu. Sťažovateľka N.B. bola sterilizovaná ako maloletá počas pôrodu cisárskym rezom v roku 2001 v Nemocnici v Gelnici. Ide pritom o druhé rozhodnutie v obdobnej veci, len sedem mesiacov po prvom rozhodnutí Európskeho súdu proti Slovensku v novembri 2011. Poradňa vyzýva slovenskú vládu, aby na základe rozhodnutia okamžite prehodnotila svoj dlhoročný postoj k problematike násilných sterilizácií rómskych žien na Slovensku a prijala koncepčné opatrenia vrátane komplexného prešetrenia tejto praxe, ospravedlnenia a odškodnenia poškodených žien.

DOTAZNÍK: Odhaľovanie bariér v ochrane pred diskrimináciou (do 22. 6.)

Stretli ste sa s diskrimináciou? Chcete pomôcť pri jej odstraňovaní?

Prosíme, vyplňte anonymný online dotazník zameraný na odhaľovanie bariér v prístupe k právnym prostriedkom ochrany pred diskrimináciou.

Jeho vyplnenie trvá asi 3 minúty.

Na Dúhovom pochode očakávajú 2 000 ľudí aj príchod extrémistov

Bratislava, 6. 6. 2012 (SITA) - Počas tohtoročného Dúhového pochodu by v sobotu ulicami hlavného mesta mohlo za práva gejov, lesieb, bisexuálnych a transgender (LGBT) ľudí pochodovať viac ako dvetisíc ľudí. "Očakávame účasť podobnú ako minulý rok, čiže nejakých dvetisíc ľudí, možno o kúsok viac, uvidíme aj podľa počasia," povedala agentúre SITA riaditeľka podujatia Romana Schlesinger. Ani tretí ročník pochodu sa však podľa jej slov nezaobíde bez účasti extrémistov.

Deň krivých zrkadiel 2012

Pod záštitou starostky Mestskej časti Bratislava Staré Mesto Tatiany Rosovej

Bratislava, 5. 6. 2012 - Pohľad do krivého zrkadla nás prekvapí. Vidíme sa v ňom iní, ako v skutočnosti sme. Záleží od uhla pohľadu i od zrkadla. Náš výzor v zrkadle však nehovorí nič o tom, akí naozaj sme. Na čom skutočne záleží, je ukryté vo vnútri každého z nás. Ľudia s mentálnym postihnutím často vyzerajú inak. Neznamená to však, že sú horší, ako väčšina z nás. Stačí zmeniť uhol pohľadu a uvedomiť si, že tie najhodnotnejšie veci v nás sú voľným okom neviditeľné. Dajú sa len cítiť. Musíme však chcieť. Cieľom celoslovenskej akcie Deň krivých zrkadiel (DKZ) je pozitívnym príkladom ovplyvňovať postoje verejnosti voči ľuďom s mentálnym postihnutím a odbúravať predsudky voči nim. Každý z nás môže byť staviteľom mostov, ktoré spájajú ľudí a vytvárajú cesty k novým cieľom.