Progress

JESENNÁ ŠKOLA ANTIDISKRIMINÁCIE

Združenie Občan, demokracia a zodpovednosť zorganizovalo 21. - 25. novembra 2012 v Modre - Harmónii JESENNÚ ŠKOLU ANTIDISKRIMINÁCIE. Tréningové podujatie ponúklo zúčastneným študentom a študentkám vysokých škôl zážitkové a interaktívne vzdelávanie zamerané na právne, filozofické, psychologické a sociologické aspekty diskriminácie. Jesenná škola poskytla aj možnosť zaujímavých stretnutí, výmeny skúseností a získavania praktických zručností v oblasti monitorovania (anti)diskriminácie.
 

Foto: Margaréta Vozáriková (ODZ)
 

Platforma právnych expertov

Aktivita projektu nazvaná Platforma právnych expertov si dala za cieľ vytvoriť odborné fórum pre zástupcov a zástupkyne akademickej pôdy, súdnictva, právnickej sféry, mimovládneho aj štátneho sektora. Poslúžila ako ideálny priestor pre expertnú diskusiu a hľadanie odporúčaní k vopred stanoveným a odbornej verejnosti dlhodobo známym problémovým okruhom aplikácie a implementácie antidiskriminačnej legislatívy.

Pozrite si: TELEVÍZIA UVÁDZA CYKLUS FILMOV O DISKRIMINÁCII

V rámci projektu Rovnaké zaobchádzanie v slovenskej realite uvedie Dvojka RTVS každý piatok od 9. 11. 2012 o 18:45 cyklus publicisticko-dokumentárnych filmov Diskriminácia sa ma (do)týka.

Jednotlivé časti seriálu:

  • 9. 11. Medzigeneračná solidarita
  • 16. 11. Aktívne starnutie
  • 23. 11. Diskriminácia z dôvodu veku
  • 30. 11. Diskriminácia z dôvodu pohlavia a rodu

ODBORNÁ ŠTÚDIA: Diskriminácia na Slovensku

Hľadanie bariér v prístupe k účinnej právnej ochrane pred diskrimináciou

Poradňa pre občianske a ľudské práva vydala v októbri 2012 odbornú publikáciu Diskriminácia na Slovensku: Hľadanie bariér v prístupe k účinnej právnej ochrane pred diskrimináciou. Publikácia ponúka podrobný náhľad na uplatňovanie antidiskriminačnej legislatívy v ostatných rokoch na Slovensku. Autorky a autor štúdie sa zaoberajú tým, do akej miery možno považovať právnu ochranu pred diskrimináciou na Slovensku za naozaj účinnú a poukazujú na pretrvávajúce nedostatky.

Pozývame na sympózium: ROVNAKÉ ZAOBCHÁDZANIE V SLOVENSKEJ REALITE

Realizačný tím projektu Progress 2012 Rovnosť v slovenskej realite pozýva na regionálne sympózium Rovnaké zaobchádzanie v slovenskej realite. Sympózium sa uskutoční 15. – 16. novembra 2012 (štvrtok - piatok) v hoteli Bôrik v Bratislave. Záštitu nad ním prevzal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Facilitovať budú Dušan Ondrušek a Karolína Miková (PDCS).

Program:

  • Lepšie uplatňovanie antidiskriminačnej legislatívy prostredníctvom identifikovania bariér
  • Rozvoj verejnej politiky zameranej na boj proti diskriminácii a presadzovanie rovnosti v praxi
  • Podpora šírenia informácií o politike a legislatíve EÚ a SR v oblasti antidiskriminácie