Progress

POZVÁNKA: Tréning občianskej participácie a antidiskriminácie – Košice, apríl 2012

Združenie Občan, demokracia a zodpovednosť (ODZ) pozýva aktívnych študentov a študentky na tréning zameraný na občiansku participáciu a kontrolu fungovania verejných inštitúcií v oblasti dodržiavania ľudských práv a antidiskriminácie. Okrem informácií a poznatkov z tejto sféry ponúka aj rozvoj komunikačných zručností, posilnenie právneho povedomia (napr. o práve na informácie, práve na súkromie a iných ľudských právach) a získanie vedomostí o fungovaní verejných inštitúcií či tvorbe verejných politík. Následne si ich možno vyskúšať v praxi v aktivitách zameraných na občiansku kontrolu – či už v rámci aktivít združenia, alebo vo svojej vlastnej organizácii, resp. činnosti.
 

Foto z tréningu:

Foto: Daniela Lamačková (ODZ)
 

Tréning občianskej participácie a antidiskriminácie – Bratislava, apríl 2012

Združenie Občan, demokracia a zodpovednosť (ODZ) pozýva aktívnych študentov a študentky na tréning zameraný na občiansku participáciu a kontrolu fungovania verejných inštitúcií v oblasti dodržiavania ľudských práv a antidiskriminácie. Okrem informácií a poznatkov z tejto sféry ponúka aj rozvoj komunikačných zručností, posilnenie právneho povedomia (napr. o práve na informácie, práve na súkromie a iných ľudských právach) a získanie vedomostí o fungovaní verejných inštitúcií či tvorbe verejných politík. Následne si ich možno vyskúšať v praxi v aktivitách zameraných na občiansku kontrolu – či už v rámci aktivít združenia, alebo vo svojej vlastnej organizácii, resp. činnosti.
 

Foto z tréningu:

Foto: Andrea Chorváthová (ODZ)
 

Otvárame TRÉNING PRE ŠTUDENTKY A ŠTUDENTOV aj v Košiciach

Združenie Občan, demokracia a zodpovednosť (ODZ) hľadá v Košiciach aktívnych študentov a študentky pre program, zameraný na občiansku kontrolu fungovania verejných inštitúcií v oblasti dodržiavania ľudských práv a antidiskriminácie a prístupu k spravodlivosti. Ponúka rozvoj komunikačných zručností, posilnenie právneho povedomia (napr. o práve na informácie, práve na súkromie a ďalších ľudských právach) a získanie vedomostí o fungovaní verejných inštitúcií či tvorbe verejných politík.

S týmto cieľom organizuje špecializované tréningy v rozsahu 2 až 3 tréningových dní. Účastníci a účastničky si ich následne budú môcť vyskúšať v praxi v aktivitách zameraných na občiansku kontrolu – či už v rámci činnosti združenia, alebo aj vo svojej vlastnej organizácii, resp. činnosti. ODZ taktiež ponúka možnosť prispievať k šíreniu právneho povedomia v oblasti antidiskriminácie prostredníctvom portálu www.diskriminácia.sk.

POZÝVAME aktívnych študentov a študentky na TRÉNING občianskej participácie a antidiskriminácie - Bratislava, marec 2012

Združenie Občan, demokracia a zodpovednosť (ODZ) pozýva aktívnych študentov a študentky na tréning zameraný na občiansku participáciu a kontrolu fungovania verejných inštitúcií v oblasti dodržiavania ľudských práv a antidiskriminácie. Okrem informácií a poznatkov z tejto sféry ponúka aj rozvoj komunikačných zručností, posilnenie právneho povedomia (napr. o práve na informácie, práve na súkromie a iných ľudských právach) a získanie vedomostí o fungovaní verejných inštitúcií či tvorbe verejných politík. Následne si ich možno vyskúšať v praxi v aktivitách zameraných na občiansku kontrolu – či už v rámci aktivít združenia, alebo vo svojej vlastnej organizácii, resp. činnosti.
 

Foto z tréningu:

Foto: Daniela Lamačková (ODZ)
 

Projekt: Rovnosť v slovenskej realite (PROGRESS 2011-2012)

Od januára do decembra 2012 Úrad vlády SR v spolupráci s partnermi – občianskymi združeniami Občan, demokracia a zodpovednosť a Poradňa pre občianske a ľudské práva - s finančnou podporou Úradu vlády SR a Európskej únie realizujú projekt Rovnosť v slovenskej realite – Prekonávanie inštitucionálnych bariér v uplatňovaní princípu rovného zaobchádzania zvyšovaním potenciálu pre mainstreaming rovnosti (Equality in the Slovak reality – Overcoming institutional barriers in implementing the principle of equal treatment by increasing the potential for equality mainstreaming). Dohodu o realizácii projektu s nimi uzavrela Európska komisia – DG Spravodlivosť (DG Justice) v rámci programu PROGRESS (2011 – 2012). Celkové náklady na projekt sú 251 571,- eur.