Literatúra

ASPEKTovské ňjúvinky 4/2012 – Špeciál MOJICH 7 ŽIVOTOV

Feministická organizácia ASPEKT prináša ňjúvinky – informácie o novinkách na www.aspekt.sk: o zaujímavých článkoch vo webzine ASPEKTin, o nových knihách v knižnici ASPEKTU a o ďalších informáciách z webových rubrík aj ASPEKTovských priestorov.
 


Foto: Juraj Roščák
 

Spravodajca MULTIkulti.sk 2012 - marcové číslo

Téma mesiaca: Multikulty knihy

Prečítali ste v marci nejakú knihu? Papierovú, alebo dnes už iba digitálne? Týkala sa rôznorodosti? Vedia aj dnešní školáci, že práve končí mesiac knihy?

Kritický štvrťročník Menšinová politika na Slovensku - č. 4/2011

Štvrté číslo kritického štvrťročníka Menšinová politika na Slovensku hodnotí rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva v prípade násilnej sterilizácie mladej rómskej ženy, spracovanie menšinových tém politickými stranami v predvolebnom období, nový zákon o pobyte cudzincov a návrh zavedenia inkluzívneho vzdelávania. Prináša aj celkové hodnotenie v tejto oblasti za uplynulý rok spolu s dvoma štúdiami odhaľujúcimi konštrukciu menšinových práv v politickom diskurze.

Kritický štvrťročník Menšinová politika na Slovensku - č. 3/2011

Tretie číslo kritického štvrťročníka Menšinová politika na Slovensku sa venuje aktuálnym témam, ako napríklad schválený revidovaný Akčný plán dekády inklúzie Rómov, novela zákona o poskytovaní dávky v hmotnej núdzi, legislatívny návrh zákona o sociálne vylúčených spoločenstvách, najmä s ohľadom na opatrenia týkajúce sa reprodukčného zdravia rómskych žien, návrh právnej ochrany výhrady vo svedomí, nová koncepcia migračnej politiky či návrh na zákaz stavby minaretov.

Spravodajca MULTIkulti.sk 2011 - októbrové číslo

Téma mesiaca: Exodus zo Slovenska

Koľko Slovákov žije v zahraničí? Koľko ich je v USA a koľko v Británii? A čo Írsko? Čo tam robia? Vrátia sa ešte? A tí, čo odišli pred sto rokmi?