Literatúra

Spravodajca MULTIkulti.sk 2011 - septembrové číslo

Téma mesiaca: Politikum multikulturalizmu

Čo vlastne je multikulturalizmus? Zlyhal či nezlyhal? A bol vôbec v krajinách, v ktorých mal zlyhať?

Kritický štvrťročník Menšinová politika na Slovensku - č. 2/2011

Druhé číslo kriticky hodnotí aktuálne témy, akými sú návrhy zmien v oblasti vyplácania štátnych rodinných dávok, legislatívny zámer zákona o sociálne vylúčených spoločenstvách, zákon o používaní jazykov národnostných menšín, novovzniknutý výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny, integrácia migrantov, sčítanie obyvateľov či zákon o pohrebníctve.

Spravodajca MULTIkulti.sk 2011 - júlové číslo

Téma mesiaca: Kto sme tu doma?

Je slovensko krajinou s homogénnym obyvateľstvom? Samozrejme, že nie. O rôznorodej krajine plnej rôznorodých ľudí.

Spravodajca MULTIkulti.sk 2011 - júnové číslo

Téma mesiaca: Subkultúry

Čo sú subkultúry a kto sú ich príslušníci? Aké ciele sledujú? Aký život žijú? Tvoria naozaj menšinu, či väčšinu?

Kritický štvrťročník Menšinová politika na Slovensku - č. 1/2011

Prvé číslo kritického štvrťročníka Menšinová politika na Slovenskusa venuje aktuálnym témam, akými sú dvojité občianstvo, novela zákona o štátnom jazyku a o používaní jazykov národnostných menšín, tzv. rómskej kriminalite, komunálnym voľbám z pohľadu rómskej politickej participácie, návrhu zákona o pobyte cudzincov či integrácii migrantov a migrantiek.