Linky

Menšinová politika na Slovensku

Štvrťročník Menšinová politika na Slovensku kriticky hodnotí hlavné témy v oblasti aktuálnej menšinovej politiky - najmä vo vzťahu k sociálne vylúčeným spoločenstvám, rómskym komunitám, migrantom a migrantkám, národnostným menšinám a pod. Prináša aj štúdie odhaľujúce konštrukciu menšinových práv v politickom diskurze a celkové hodnotenie v tejto oblasti za uplynulý rok.

MULTIkulti.sk

Webová stránka MULTIkulti.sk:

  • venuje sa fenoménu kultúrnej rozmanitosti
  • poskytuje priestor odborným aj laickým názorom
  • prináša rozmanité texty, reflexie, vzdelávacie materiály aj štúdie
  • poskytuje teoretické východiská, metódy aj praktické postupy pre prácu v školách aj v neformálnom vzdelávaní (vo vzdelávacej sekcii)

Web stránky

Ponúkame vám niekoľko tipov na zaujímavé webové stránky, týkajúce sa diskriminácie a boja proti nej a bezprostredne súvisiace s témou nášho portálu.