Kampane

PODPORTE: Hromadná pripomienka proti okliešťovaniu prístupu k antikoncepcii

Občianske združenia Možnosť voľby, Občan, demokracia a zodpovednosť, Centrum pre reprodukčné práva, Spoločnosť pre plánované rodičovstvo, EsFem, Aspekt, Slovensko-český ženský fond, OZ Žena v tiesni a Fenestra sa obracajú na širokú verejnosť so žiadosťou o podporu hromadnej pripomienky k návrhu novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Návrh novely predložilo 18. 2. 2011 Ministerstvo zdravotníctva SR na medzirezortné pripomienkové konanie, ktoré sa končí vo štvrtok 10. 3. 2011.

PODPORTE: List vláde - proti diskriminácii tehotných žien

V súčasnosti sa pripravuje tzv. veľká novela Zákonníka práce. Hromadnú pripomienku verejnosti k jeho návrhu v októbri 2010 podporilo 25 mimovládnych organizácií a takmer 650 jednotlivcov a jednotlivkýň. Jej cieľom bolo skvalitniť ustanovenia zákonníka, ktoré v súčasnosti umožňujú diskriminovať tehotné ženy, dojčiace ženy a ženy krátko po pôrode - najmä ich prepustením z práce v skúšobnej dobe (čo sa v praxi často deje). Ide pritom o záväzok vo vzťahu k ľudským právam žien, ktorý mala Slovenská republika dávno splniť na základe svojho členstva v EÚ aj podpisu medzinárodných dohovorov.

PODPORTE: Hromadná pripomienka na ochranu tehotných žien (novela Zákonníka práce)

HROMADNÁ PRIPOMIENKA K NOVELE ZÁKONNÍKA PRÁCE NA ODSTRÁNENIE DISKRIMINÁCIE A OCHRANU TEHOTNÝCH ŽIEN

 
Podporte hromadnú pripomienku na občianskom portáli ChangeNet.sk, prosím.

Organizácie sa môžu pripojiť zaslaním podporného mailu na adresu trubiniova@oad.sk.

TERMÍN: Najlepšie do 6. 10. 2010 do 13.00 hod.

ĎAKUJEME ZA VAŠU PODPORU!

 

Výzva zástupcom televíznych, printových, rozhlasových a elektronických médií a novinárskej obce

Vážení zástupcovia televíznych, printových, rozhlasových a elektronických médií na Slovensku, vážení reprezentanti slovenskej novinárskej obce,

slovenskou verejnosťou otriasla správa o tragédii v Devínskej Novej Vsi a snaží sa ju spracovať rôznymi spôsobmi. Jedným z nich, paradoxne zrejme najfrekventovanejším, je snaha o ospravedlnenie páchateľa a jeho štylizácia do roly „zúfalého, bezmocného introverta, ktorého k skutku dohnala nespratná rómska rodina“. Žiaľ, s úprimným poľutovaním musíme konštatovať, že pod takýto charakter verejnej mienky sa podpisuje aj spôsob, akým média o incidente informujú verejnosť.

Kampaň na podporu prepustenia Dr. Liu Xiaobo a za legitimáciu Charty 08

Dňa 25. decembra 2009, v sviatkoch pokoja, čínska komunistická vláda udelila Dr. Liu Xiaobo-vi trest na 11 rokov odňatia slobody. Dr. Liu Xiaobo je prominentný čínsky disident, intelektuál a aktivista za ľudské práva.

Dôvodom zatknutia sa stalo dielo Charta 08. Je to manifest presadzujúci ľudské práva a slobodu, slobodu prejavu a politickú reformu v Číne. Momentálne ja táto Charta symbolom občianskeho pravicového hnutia. Podľa Ústavy Čínskej ľudovej republiky mala byť plne chránená. Dokonca ani na súde nemal možnosť vyjadriť sa k rozsudku a celý tento akt hrubo porušuje základné medzinárodné štandardy.