Blogy

Nediskriminovať sa oplatí

Vo štvrtok (14.6.2012) sme sa zúčastnili školenia o význame prevencie diskriminácie s dôrazom na uplatňovanie práva na rovnosť. Právo na rovnosť - i napriek tomu, že je na Slovensku dobre ukotvené v zákonoch - sa nestretáva s ováciami, ako to naopak býva pri mnohých populistických (i keď dobre znejúcich, ale povrchných) témach. Združenie Občan, demokracia a zodpovednosť, jeho členky a členovia sa dlhodobo snažia v tejto oblasti šíriť osvetu. Žiaľ, záujem zo strany ľudí, organizácií a firiem nie je veľký.

Neúčinnosť zákonov

Prečo sú niektoré zákony zakazujúce diskrimináciu neúčinné?

Povýšiť mobbing, bossing na tému verejnej diskusie

Na rozdiel od predchádzajúcich období, v súčasnosti celoživotným ohrozením existenčných podmienok zamestnanca stále viac silnejú antagonistické tendencie vo vzťahu zamestnancov a zamestnávateľov. Zamestnanci strácajú dlhý čas pestované presvedčenie, že ak sa budú v práci usilovať a budú sa čo najviac identifikovať so záujmami a cieľmi svojho zamestnávateľa ešte nemajú relatívnu istotu udržania si svojich pracovných pozícií u zamestnávateľa.
Zamestnanec, ktorý nemá žiadnu istotu v stabilite pracovného pomeru, nemá pocit sociálnej bezpečnosti, odcudzuje sa svojmu zamestnávateľovi.

Zákon na ochranu vznešenosti človeka

Tešíte sa do práce každý deň?! Mali by ste sa, lebo väčšiu časť aktívneho života strávite v práci, ak pracujete, samozrejme. Čo Vás do práce priťahuje? Samotná práca, odmena za prácu, alebo oboje, či kolektív vždy ochotný navzájom si pomáhať?
Rozhodne, ak budete v práci sledovaný šéfom na každom Vašom kroku, ak budete čakať, kedy Vám vytkne Vašu chybu, tak sa do práce, veru, nebudete tešiť ! Do takej práce budete chodiť so stiesneným žalúdkom.

Koho je to treba vlastne integrovať? ... alebo zamyslenie sa nad realitou toľko ospevovanej integrácie ľudí s postihnutím

Spomínam si, ako som pred troma rokmi bojazlivo klikla na „odoslať“ pod textom e-mailu. E-mailu, v ktorom som sa prihlásila k dobrovoľníckemu asistovaniu na medzinárodnom letnom pobyte ľudí s mentálnym postihnutím. Priznávam sa, toto posledné potvrdenie mojej účasti na tábore ma stálo nemálo námahy vyvinutej k vedomému potláčaniu neistých otázok s ešte neistejšími odpoveďami: „Akí sú dospelí ľudia s mentálnym postihnutím? Ako sa mám k nim správať? Sú aj nebezpeční? Môže sa mne alebo im niečo stať? Je pravda, že sú agresívni? A čo ak nebudem vedieť ako s nimi komunikovať?

Syndikovať obsah