Blog používateľa Ritomska

Povýšiť mobbing, bossing na tému verejnej diskusie

Na rozdiel od predchádzajúcich období, v súčasnosti celoživotným ohrozením existenčných podmienok zamestnanca stále viac silnejú antagonistické tendencie vo vzťahu zamestnancov a zamestnávateľov. Zamestnanci strácajú dlhý čas pestované presvedčenie, že ak sa budú v práci usilovať a budú sa čo najviac identifikovať so záujmami a cieľmi svojho zamestnávateľa ešte nemajú relatívnu istotu udržania si svojich pracovných pozícií u zamestnávateľa.
Zamestnanec, ktorý nemá žiadnu istotu v stabilite pracovného pomeru, nemá pocit sociálnej bezpečnosti, odcudzuje sa svojmu zamestnávateľovi.

Zákon na ochranu vznešenosti človeka

Tešíte sa do práce každý deň?! Mali by ste sa, lebo väčšiu časť aktívneho života strávite v práci, ak pracujete, samozrejme. Čo Vás do práce priťahuje? Samotná práca, odmena za prácu, alebo oboje, či kolektív vždy ochotný navzájom si pomáhať?
Rozhodne, ak budete v práci sledovaný šéfom na každom Vašom kroku, ak budete čakať, kedy Vám vytkne Vašu chybu, tak sa do práce, veru, nebudete tešiť ! Do takej práce budete chodiť so stiesneným žalúdkom.

Syndikovať obsah