Blog používateľa Naďa

Nediskriminovať sa oplatí

Vo štvrtok (14.6.2012) sme sa zúčastnili školenia o význame prevencie diskriminácie s dôrazom na uplatňovanie práva na rovnosť. Právo na rovnosť - i napriek tomu, že je na Slovensku dobre ukotvené v zákonoch - sa nestretáva s ováciami, ako to naopak býva pri mnohých populistických (i keď dobre znejúcich, ale povrchných) témach. Združenie Občan, demokracia a zodpovednosť, jeho členky a členovia sa dlhodobo snažia v tejto oblasti šíriť osvetu. Žiaľ, záujem zo strany ľudí, organizácií a firiem nie je veľký.

Syndikovať obsah