Zvyšovanie povedomia Rómov a Rómok o antidiskriminácii

Poslednými stretnutiami v Sabinove a v Bystranoch uzavrela Poradňa pre občianske a ľudské práva sériu stretnutí zameraných na zvyšovanie povedomia o antidiskriminácii pre Rómov a Rómky na východnom Slovensku, ktoré realizovala v rámci projektovej priority 4.
 

Foto: POĽP
 

ZBORNÍK 2: Právne aspekty rovnakého zaobchádzania v slovenskej realite

Cieľom projektovej aktivity Platforma právnych expertov bolo vytvoriť odborné fórum pre expertnú diskusiu a hľadanie odporúčaní k dlhodobo známym problémom implementácie antidiskriminačnej legislatívy. Na jeho naplnenie slúžili pracovné stretnutia aj príprava príspevkov jednotlivých členov a členiek platformy. Výsledkom intenzívnej práce platformy je zborník Právne aspekty rovnakého zaobchádzania v slovenskej realite.
 

Platforma právnych expertov: závery a odporúčania

Závery a odporúčania platformy právnych expertov, doplnené o závery zo sympózia

    Teoreticko-právne východiská

  1. V slovenskej právnej teórii a osobitne pri vzdelávaní relevantných právnych profesií treba pevne zakotviť špecifiká pojmov rovnosť, rovné zaobchádzanie a diskriminácia. Jasne odlišovať ustanovenia čl. 12 ústavy a ustanovenia antidiskriminačného zákona.

Ľudské práva v rozvojovej spolupráci

17 Dec 2012 - 09:00
17 Dec 2012 - 21:00

 
Platforma mimovládnych rozvojových organizácií (Platforma MVRO) ako zastrešujúca organizácia pre mimovládne organizácie, ktoré sa zaoberajú rozvojovou a humanitárnou pomocou, chce každoročne pripomínať dôležitosť ochrany a podpory ľudských práv v rámci rozvojovej spolupráce. Srdečne pozýva na podujatia konané pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv (10. december).

Kedy a kde:

• pondelok 17. decembra 2012
• Vysoká škola múzických umení - Zochova 1, Bratislava (centrum - pod hradom)

Konferencia: Jazyk, história a kultúrna identita Rómov v SR a súčasnej Európe

18 Dec 2012 - 09:00
18 Dec 2012 - 15:00

 
Rada mimovládnych organizácií rómskych komunít v spolupráci so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva pozýva na medzinárodnú konferenciu
Jazyk, história a kultúrna identita Rómov v SR a súčasnej Európe.

Kedy a kde:

• utorok 18. decembra 2012 v čase od 9:00 hod. do 15:00 hod.
• Hotel Bratislava - Seberíniho 9, Bratislava (Ružinov)

Syndikovať obsah