Možno by to išlo

Čo približne znamená slovo diskriminácia vie asi väčšina ľudí. Málokto však vie rozlíšiť kedy sa o diskrimináciu jedná a ako postupovať ak sa staneme obeťou diskriminácie. S prípadmi diskriminácie sa často stretávame najmä v médiách, poprípade sa tento problém "rieši" na blogoch a všelijakých diskusných fórach na internete. Vo výchovno-vzdelávacích inštitúciach, teda v školách som sa však ja osobne( a to som vychodil základnú aj strednú školu)pokiaľ mi pamäť slúži s problematikou diskriminácie nestretával. Tých chcem povedať, že na škole som sa musel učiť všetko možné aj nemožné, ale čo to je diskriminácia ako ju rozlíšiť a ako sa proti nej brániť mi v škole nikto nikdy nepovedal a to aj napriek tomu, že to je pomerne závažný spoločenský problém, ktorý sa nedaril a stále nedarí vyriešiť a diskrimináciu ako takú odstrániť.
A keďže minimálne základnú školu musí vychodiť každý, myslím si že by nebolo úplne od veci zriadiť na školách predmet, ktorý by sa zaoberal ľudskými právami a v ktorom by sa už od detstva ľudia učili aké majú práva a ako si ich môžu uplatňovať v prípade ich porušenia. A potom by sa možno darilo lepšie riešiť spoločenské problémy akým je napríklad už spomínaná diskriminácia.