Európsky prieskum o skúsenostiach LGBT ľudí s diskrimináciou

Bratislava, 2. 4. 2012 (Inakosť) - Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) 2. apríla 2012 začala doteraz najrozsiahlejší prieskum o skúsenostiach lesbických žien, gejov, bisexuálnych a trans ľudí (LGBT) s diskrimináciou.

Okrem občasných správ o diskriminácii LGBT ľudí totiž existuje len málo porovnateľných údajov o každodenných skúsenostiach LGBT ľudí s dikrimináciou zozbieraných z celej EÚ. FRA preto spustila prvý online prieskum v histórii pokrývajúci celú úniu, aby získala presnejší obraz o živote a skúsenostiach LGBT ľudí (vo veku 18 rokov a starších). Prieskum sa koná v 27 členských krajinách EÚ vrátane Slovenska a v Chorvátsku.

LGBT ľudia môžu vyplniť dotazník i v slovenčine na webstránke www.lgbtsurvey.eu.
 

 

Toto je prvý prieskum svojho druhu v Európskej únii. Jeho výsledky prispejú k vzniku opatrení podporujúcich rovnaké zaobchádzanie s LGBT ľuďmi a mali by nastaviť agendu EÚ pre nasledujúce roky. Zákonodarcovia ako aj mimovládne organizácie budú môcť na základe výsledkov tohto prieskumu lepšie nastaviť svoje činnosti na podporu LGBT komunít.

Prieskum je úplne anonymný. Žiadne údaje o jeho účastníkoch/čkach ani internetových spojeniach nebudú zaznamenávané.

Je dôležité, aby sa info o prieskume dostalo k čo najviac ľuďom cez emaily, zdieľania na sociálnych sieťach alebo jednoducho pozvaním LGBT známych, aby sa ho tiež zúčastnili.

Čím viac ľudí v LGBT komunite sa zapojí, tým je väčšia šanca, že prieskum bude odzrkadľovať názory tých, ktorých sa týka.

Prieskum realizuje spoločnosť Gallup, občianske združenie Iniciatíva Inakosť šíri info o prieskume na základe poskytnutých zdrojov, prostredníctvom webstránok www.inakost.sk, www.ffi.sk a www.homofobia.sk.
 

Ďalšie informácie:

 

Kontakt:

Iniciatíva Inakosť
P.O.Box 15, 810 00 Bratislava 1
e-mail: inakost@inakost.sk
www.inakost.sk