Neúčinnosť zákonov

Prečo sú niektoré zákony zakazujúce diskrimináciu neúčinné?