Podporovateľov registrovaných partnerstiev pribúda, odporcov ubúda

Bratislava, 14. 8. 2012 (Inakosť) - Občianske združenie Iniciatíva Inakosť realizovalo s podporou Rosa Luxemburg Foundation v júli 2012 prostredníctvom Agentúry FOCUS prieskum verejnej mienky na reprezentatívnej vzorke obyvateľstva SR - 1026 osôb. Rovnako, ako prieskumy z júna 2008 a septembra 2009, aj tento prieskum potvrdil, že verejná mienka je už v značnom rozsahu posunutá v prospech prijatia zákona o registrovanom partnerstve.

Zástancov zákona bolo v júli 2012 už o 9 % viac ako jeho odporcov, čo je nárast o 5 % od roku 2009. Prijatie zákona o registrovanom partnerstve by určite alebo skôr áno podporilo 47 % respondentov (určite alebo skôr nie 38 % a nevie 15 %).

Prieskum tiež opätovne potvrdil, že verejnosť nemá výhrady k reálnemu obsahu tohto zákona. Na otázku, ktoré z nasledujúcich práv a povinností by mali mať osoby rovnakého pohlavia, teda dvaja gejovia alebo dve lesby žijúce ako pár, odpovedalo určite áno alebo skôr áno:

  • prístup k informáciám o zdravotnom stave partnera/partnerky – 75 % respondentov/iek,
  • nárok na voľno v zamestnaní pri úmrtí partnera/partnerky na zabezpečenie pohrebu – 73 % respondentov/iek,
  • nárok na priznanie ošetrovného počas opatrovania chorého partnera/partnerky – 61 % respondentov/iek,
  • právo navzájom po sebe dediť – 60 % respondentov/iek,
  • nárok na voľno v zamestnaní, ak partner/partnerka potrebuje sprievod k lekárovi – 58 % respondentov/iek,
  • možnosť vytvárať bezpodielové spoluvlastníctvo – 57 % respondentov/iek,
  • vzájomnú vyživovaciu povinnosť medzi partnermi/partnerkami – 50 % respondentov/iek (iba 31 % odpovedalo určite nie alebo skôr nie),
  • nárok na poberanie dôchodku po zosnulom partnerovi/partnerke – 48 % respondentov/iek (iba 36 % odpovedalo určite nie alebo skôr nie),
  • právo mať daňové úľavy – 45 % respondentov/iek (iba 38 % odpovedalo určite nie alebo skôr nie).

Prieskumy verejnej mienky dlhodobo opakovane potvrdzujú, že na Slovensku sú splnené spoločenské predpoklady na prijatie zákona o registrovanom partnerstve tak, ako je to dnes už vo väčšine štátov EÚ.

„Vyzývame politikov hlásiacich sa k hodnotám, ktoré uznávajú štandardné európske politické zoskupenia, aby konečne prijali zákon o registrovanom partnerstve. Na Slovensku sú na prijatie tohto zákona už dávno splnené všetky spoločensko-politické predpoklady,“ uviedol zástupca Iniciatívy Inakosť Július Kolenič.
 

Ďalšie informácie:

 

Kontakt:

Július Kolenič
Iniciatíva Inakosť
P. O. Box 15, 810 00 Bratislava 1
e-mail: julius.kolenic@inakost.sk
www.inakost.sk