Chýba možnosť voľby

Bratislava, 1. 10. 2012 (SME) - Represívna cesta riešenia rómskej otázky, ktorú požadujú rôzne odtiene slovenských fašistov a populistov, ktorú čoraz viac podporuje slovenská spoločnosť a ktorú úmerne strachu postaviť sa (pomaly?) väčšinovému názoru preferujú aj zbabelejší politici (predpokladajme, že tu vôbec máme aj nejakých iných), má jednu zásadnú chybu, pre ktorú nebude fungovať a neprinesie očakávaný úžitok.

Represia funguje len v prípade, ak je pre tých, ktorých by mala postihnúť, až tou druhou možnosťou. Ak si môžu vybrať medzi dvoma rovnako reálnymi možnosťami: buď budeš riadne pracovať, platiť nájom, alebo zámerne nebudeš pracovať, nebudeš platiť nájom, budeš namiesto toho kradnúť, priživovať sa na iných a potom prídeš o dom a pôjdeš do väzenia. Inak povedané, represia funguje len vtedy, ak má pred tým dotyčný možnosť voľby a represia slúži najmä na to, aby ho prinútila vybrať si správne.

Práve tá možnosť voľby je však v prípade väčšiny obyvateľov osád a rómskeho obyvateľstva na Slovensku veľmi sporná.

Čítajte viac (Piano)

Peter Morvay

 

© Petit Press 2012
Článok uverejnil denník SME 1. 10. 2012 v rubrike Názory na str. 12 a portál Sme.sk v rubrike Redakčné komentáre 30. 9. o 18:56.
 

Pozrite aj: