Hrou Naruby chce divadlo NoMantinels dodať odvahu LGBTI ľuďom

Bratislava, 21. 11. 2012 (NoMantinels) - Novú inscenáciu Naruby predstaví divadelný súbor NoMantinels už v nedeľu 25. a v pondelok 26. novembra. Diváci a diváčky si hru môžu pozrieť v priestoroch bratislavského divadla Meteorit. Predstavenia sa začínajú o 19.00. Hra približuje, ako zasiahne do fungovania rodiny skutočnosť, keď má dieťa inú sexuálnu a citovú orientáciu. Autor hry Róbert Pakan sa inšpiroval pri písaní skutočnými príbehmi a viaceré pasáže sú autobiografické. „Postava matky v hre je sčasti mojou vlastnou mamou. Môj osobný coming out nebol a stále nie je pre ňu ľahký, čo je aj v hre vyobrazené,“ poodhalil autor.

Foto: Mili Vigerová Foto: Mili Vigerová

 

Dej sa odohráva v kúpeľoch, kam homosexuálne orientovaný mladík zavolá rodičov. Dúfa, že po relaxačných procedúrach budú schopní prijať jeho skutočnú identitu. „Coming out, teda prijatie seba ako lesby, geja, bisexuálneho, transrodového a intersexuálneho človeka, ako aj zdôverenie sa so svojou inou citovou orientáciou a transrodovou identitou je dôležitým medzníkom v živote LGBTI človeka. Spája sa so strachom, úzkosťou, obavami, čo s ním/čo s ňou bude, ale aj s nádejou, že ich život bude lepší,“ komentoval režisér hry Andrej Kuruc.

Inscenácia Naruby sa však sústredí aj na to, ako sa v tejto situácií zachovajú a čo prežívajú rodičia. Ako uviedol režisér, aj oni majú často množstvo obáv a strachu, keďže im chýbajú o problematike informácie a sú plní predsudkov. Napriek tomu, že tušia o inej orientácii svojej ratolesti, táto téma býva celé roky v mnohých rodinách tabu. Autor Róbert Pakan doplnil, že postavy rodičov boli náročné aj pre samotných hercov a herečky: „Názory rodičov v hre sú silne homofóbne, pre našich hercov a herečky sú takéto postoje cudzie, čo pre nich znamenalo omnoho náročnejšiu hereckú prácu.“

Napriek vážnosti témy sa tvorcovia a tvorkyne snažia uchopiť príbeh s humorom. Odľahčenú formu zvolili, aby ukázali, že mať LGBTI dieťa alebo blízkeho človeka nie je žiadna tragédia a že ľútosť si skôr zaslúžia tí a tie, ktorí/ktoré v sebe nosia homofóbne/transfóbne predsudky. „Inscenácia Naruby je plná humoru, podporeného javiskovou invenciou režijnej koncepcie. Divák by tak mal dospieť nielen k zamysleniu sa nad danou témou, ale zároveň sa umelecky obohatiť a aj pobaviť,“ zhodnotila dramaturgička hry Zuzana Liptáková.

Inscenácia Naruby je súčasťou projektu, v rámci ktorého chystajú organizátori a organizátorky aj výstavu fotografií rodičov a ich LGBTI detí a workshop s psychológom a psychologičkou o coming oute. „Chceli by sme dodať odvahu tým, ktorí/é sú inak orientovaní/é alebo majú transrodovú identitu, aby dokázali o téme verejne hovoriť a pripraviť sa na to, ako reagovať v takejto situácii. Chceli by sme odhaliť absurdnosť predsudkov voči LGBTI ľuďom,“ dodal režisér hry Andrej Kuruc.
 

 

Kontakt:

Roman Samotný, PR manažér
Divadlo NoMantinels
e-mail: pr@nomantinels.sk
http://nomantinels.sk