16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách 2012

Košice, 1. 12. 2012 (Fenestra) - V týchto dňoch prebieha na Slovensku kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách 2012. Slovenské ženské mimovládne organizácie a tisíce organizácií na celom svete vyzývajú k zastaveniu násilia páchaného na ženách. Kampaň je pre všetkých príležitosťou prelomiť mlčanie a hovoriť o násilí páchanom na ženách. V roku 2011 sa priamo do jej aktivít zapojilo 6000 ľudí. Prostredníctvom sociálnej siete facebook sa informácie o kampani a jej aktivitách dostali k viac ako 140 000 tisícom ľudí.

Na Slovensku sa ku kampani pridávajú mimovládne organizácie Fenestra Košice, Pomoc rodine Michalovce, MyMamy Prešov, Progresfem Poprad, Žena v tiesni Martin, Slovensko-český ženský fond Bratislava, Divadlo na opätkoch Spišská Nová Ves.

Hlavné aktivity kampane:

Verejné zhromaždenia Vypískajme násilie, ktoré budú prebiehať v najbližších dňoch v troch slovenských mestách:

  • Poprad - 9. decembra 2012 o 17:00, Groteska art caffe
  • Košice - 10. decembra 2012 o 16:30-17:30, priestor medzi vchodom do Štátneho divadla Košice a „Spievajúcou fontánou“
  • Bratislava - 10. decembra 2012 o 17:30-18:00, Hlavné námestie

Pískalo sa už v Michalovciach, Prešove, Spišskej Novej Vsi a Martine. Píšťalky sa budú rozdávať priamo na mieste. Počas verejných zhromaždení budete mať možnosť odfotiť sa s tabuľkou Hovorím NIE násiliu páchanému na ženách a vyjadriť tak jasný odmietavý postoj k tomuto závažnému problému.

Zapojiť sa môžete aj do ďalších aktivít kampane:

2. ročník súťaže Násilie páchané na ženách NIE JE IN – KONAJME!

Svoj odmietavý postoj k násiliu páchanému na ženách môžu ľudia vyjadriť aj tým, že sa zapoja do súťaže. Súťažiť môžete v troch kategóriách: fotografia, plagát, text. Do súťaže sa môže zapojiť každý, kto si myslí, že násilie páchané na ženách je neprípustné a má chuť prispieť k zmene postojov slovenskej verejnosti k tomuto závažnému spoločenskému problému. Fotografie, plagáty a texty môžete posielať do 15. decembra 2012 na e-mailovú adresu fenestra@fenestra.sk. Keďže kampaň 2012 bude na Slovensku prebiehať až do 14. februára 2013, je možné, že termín zasielania prác do súťaže sa bude predlžovať.

Do súťaže sa má možnosť zapojiť aj široká verejnosť, ktorá bude môcť hlasovať za najlepšie práce na facebookovej stránke. Hlasovanie bude prebiehať formou označenia like/páči sa mi. Víťazné fotografie, plagáty a texty budú tie, ktoré získajú najviac hlasov verejnosti. Hlasovanie verejnosti bude uzavreté 30. decembra 2012 o polnoci. Zaslané práce bude hodnotiť aj odborná porota zostavená z rôznych odborníkov a odborníčok. Porota vyberie najlepšiu prácu v každej kategórii. Hlavnou cenou súťaže v každej kategórii budú voľné vstupenky na Festival POHODA ako aj APPLE iPad.

Hovoríme NIE násiliu páchanému na ženách

Táto aktivita pozostáva z niekoľkých konkrétnych aktivít. Ich spoločným cieľom je vytvoriť priestor pre rôzne skupiny ľudí, aby sa aktívne zapojili do kampane vyjadrením jasného odmietavého postoja k násiliu páchanému na ženách v spoločnosti a tiež aktivizovať ľudí, aby neboli ľahostajní a aby sa aktívne podieľali na prevencii a eliminácii násilia páchaného na ženách.

Fotografie osobností

Počas kampane prebieha fotografovanie mienkotvorných osobností Slovenska, ktoré sa pridávajú ku kampani a podporujú ju tým, že sa odfotili s tabuľkou Hovorím NIE násiliu páchanému na ženách. Fotografie budú vystavené 14. februára 2012 v Bratislave počas slávnostného vyhlásenia ocenení za rôzne formy angažovania sa proti násiliu páchanému na ženách. Z fotografií mienkotvorných osobností zároveň vytvoríme publikáciu s ich osobnými výpoveďami. Fotografie zároveň ponúkame na vystavenie, chceli by sme urobiť putovnú výstavu po Slovensku, ktorá by bola realizovaná až do nasledujúceho ročníka kampane. Ak máte záujem o vystavenie fotografií, kontaktujte nás emailom fenestra@fenestra.sk, alebo telefonicky na čísle 0911224777.

Fotografie verejnosti

Pridať sa k tým, ktorí a ktoré hovoria NIE násiliu páchanému na ženách, sa môže každý, kto chce takýmto spôsobom vyjadriť svoj odmietavý postoj k násiliu. Aj Vy sa môžete sa odfotiť s tabuľkou Hovorím NIE násiliu páchanému na ženách, svoju fotografiu uverejniť na facebookovej stránke Hovoríme NIE násiliu páchanému na ženách k tejto aktivite, alebo ju poslať na mailovú adresu fenestra@fenestra.sk. Takýmto spôsobom môže každý povedať jasné NIE násiliu, podporiť kampaň a prispieť k zmene spoločenských postojov k tejto téme, podporiť samotné ženy a deti, ktoré násilie zažívajú.

Vaše odkazy

Povedať NIE násiliu môžete aj prostredníctvom webovej aplikácie Povedzte NIE násiliu páchanému na ženách, ktorú nájdete na web stránke ku kampani, na ktorej môže každý zanechať aj svoj osobný odkaz.

Udeľovanie cien za rôzne formy angažovania sa v boji proti násiliu páchanému na ženách na Slovensku

Bude poslednou aktivitou kampane. Slávnostný ceremoniál a udeľovanie ocenení sa uskutoční 14. februára 2013 v Bratislave. Súčasťou slávnostného ceremoniálu bude aj výstava fotografií mienkotvorných osobností, ktoré sa zapoja do kampane, ako aj výstava výherných prác súťaže a odovzdávanie cien výherkyniam a výhercom.

Počas 16 dní kampane budú vďaka mediálnemu partnerstvu s Televíziou a Rozhlasom Slovenska bežať televízne spoty kampane na STV 2 a rozhlasové spoty kampane na Rádiu FM.
 

 

Zdieľajte tieto informácie o kampani a jej aktivitách!
Šírením informácií podporíte kampaň, môžete ovplyvniť postoje verejnosti k tejto závažnej problematike a prispieť tak prevencii a eliminácii násilia páchaného na ženách v našej spoločnosti.

Ďakujeme, že KONÁTE!
 

Kampaň sa realizuje vďaka finančnej podpore Úradu vlády SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd, Veľvyslanectva Spojených štátov amerických a Veľvyslanectva Holandského kráľovstva. Hlavným mediálnym partnerom kampane je Rozhlas a televízia Slovenska.
 

Kontakt:

Fenestra
e-mail: fenestra@fenestra.sk, dusana@fenestra.sk
www.fenestra.sk
www.bunker.sk