Diskriminácia z dôvodu zdravotného postihnutia

diskriminácia zdravotne postihnutého dieťaťa

Dobrý deň, chcem sa informovať, aký postup by ste mi odporúčali zvoliť pri ohlásení diskriminácie dieťaťa so sluchovým postihnutím, ktorému po 2 rokoch navštevovania gymnastiky ukončili dochádzku, oznámili rodičom, že dieťa ruší ostatné deti a že oni tam postihnuté deti nechcú. Podľa mňa ide o jasnú diskrimináciu na základe zdravotného postihnutia. Vopred veľmi pekne ďakujem za odpoveď.
M. Rzymanová, Korálky- občianske združenie na pomoc deťom so špeciálnymi potrebami

môj problém

Chcel by som vedieť,ako by som mal informovať na pohovore svojho budúceho zamestnávateľa o tom,že mám epilepsiu,aby som ho neodradil
od úmyslu zamestnať ma.Práve preto som zatiať nenašiel prácu
a čím dlhšie som nezamestnaný,tým ťažšie nájdem prácu.