Manažment rozmanitosti - dotazník

Zapojte sa do štúdie o menšinových právach na Slovensku

Portál www.diskriminacia.sk vám ponúka možnosť zapojiť sa do štúdie s názvom Národnostné menšiny a ich práva na Slovensku, ktorej zámerom je zaznamenať, ako ľudia na Slovensku rozmýšľajú a diskutujú o menšinových právach.

Manažment rozmanitosti - vyhodnotenie

Manažment rozmanitosti (diversity management) je prístup zamestnávateľských organizácií, v ktorom je za dôležitý považovaný aspekt heterogenity a rešpektovania práva na rovnosť a dôstojnosť, a to pri prijímaní zamestnancov a zamestnankýň, ich zamestnávaní, odmeňovaní, vzdelávaní či ďalších rozhodovaniach o nich.

Manažment rozmanitosti - dotazník

Databázové formuláre a zostavy

GLBT komunita, žiješ?

Milí priatelia, milé priateľky, ďakujeme vám, že ste si našli čas na vyplnenie tohto dotazníka. Pýtame sa v ňom na vaše názory na témy ako je GLBT komunita, potreby GLBT ľudí, občianska participácia, aktivizmus a ďalšie. Dotazník je určený pre GLBT (gejov, lesby, bisexuálov/ky, transgender) ľudí a heterosexuálov/ky, ktorí/é majú záujem sa k týmto témam vyjadriť a prispieť svojim názorom k napredovaniu v tejto oblasti.